Melyik ország választja meg a megélhetést

Ez a cikk összehasonlítja Oroszország és Európa lakóinak mentális jellemzőit, segít megérteni főbb különbségeiket és hasonlóságaikat, valamint meglátja, hogy mely népek állnak mentalitás szempontjából közelebb az oroszokhoz.

Most Orosz mentalitás nagy érdeklődést vált ki, és gyakran vita tárgyává válik. Sokan helyesen emelik ki, hogy ez jelentősen eltér az európaiak gondolkodásmódjától. Ez a cikk összehasonlítja Oroszország és Európa lakóinak mentális jellemzőit, segít megérteni főbb különbségeiket és hasonlóságaikat, valamint meglátja, hogy mely népek állnak mentalitás szempontjából közelebb az oroszokhoz.

Az orosz mentalitás vonásai

Az orosz mentalitás főbb jellemzői

A mentalitás értékek, tudatalatti attitűdök, valamint egy adott nép pszichológiai, mentális és kulturális tulajdonságainak összessége. Ez a fogalom egy olyan embercsoport gondolkodásmódját jelenti, amelyet egyesít területi vagy bármilyen más alap.

Szociológiai vizsgálatok azt mutatták az orosz nép mentalitása a következő jellemzők rejlenek:

 • irgalomra való hajlam;
 • az a vágy, hogy a társadalom érdekeit az egyéni vágyak és törekvések fölé helyezzék;
 • az érzések túlsúlya az ész felett a környező világ felfogásában;
 • negatív hozzáállás a formaságokhoz;
 • őszinteség;
 • a viták rendezésére való hajlam;
 • nyitottság;
 • Az oroszok minden problémát és fontos kérdést inkább informális keretek között oldanak meg;
 • hiányzik az éberséges kontroll az egészségi állapotuk felett;
 • nem szeretik azokat az embereket, akik erőteljesen kiemelkednek és többet követelnek, mint mások;
 • pozitív hozzáállás az ingyenes termékekhez és tárgyakhoz;
 • elfogultság mások felé;
 • az a képesség, hogy könnyen megoszthatja tapasztalatait és problémáit másokkal;
 • lustaságra való hajlam;
 • pontosság hiánya.

Hogyan bánnak a külföldiek az oroszokkal

Hogyan viszonyulnak a külföldiek az orosz mentalitáshoz

A görögök, a szerbek, a spanyolok, a portugálok, Szlovénia és Málta lakói pozitívan viszonyulnak a sajátosságokhoz oroszok mentalitása... Szeretettel fogadják vendégeiként vagy bevándorlóként az oroszt az országukban. Oroszország lakosainak nem voltak akut politikai konfliktusai ezen országok népeivel, ezért nem valószínű, hogy negatívan viszonyulnának az orosz turistához.

Toleráns hozzáállás az orosz mentalitás sajátosságai különböző magyarok, franciák, hollandok, osztrákok, Nagy-Britannia lakói. Ezen országok lakóinak jelentős része korábban a Független Államok Közösségének országaiban élt. Ezért az oroszt itt jól fogják fogadni.

A bevándorláshoz vagy az orosz turisták látogatásához Spanyolország, Görögország, Szerbia, Portugália, Szlovénia, Málta, Franciaország, Hollandia, Ausztria és Nagy-Britannia ajánlott. Ezekben az országokban az oroszoknak könnyebb lesz megszokni a helyieket.

Ennek ellenére néhány európai ország még emlékszik a Szovjetunió kormányának tevékenységére és az oroszok részvételével zajló eseményekre a második világháború idején. Ezért az oroszokkal hidegen kezelik őket. Ez megfigyelhető Csehországban, Romániában, Lengyelországban.

Bevándorlói hibák

Mi a bevándorlók által elkövetett általános hiba?

Amikor egy másik állam meglátogatását tervezi, sokan tévesen úgy vélik, hogy minden megbízható információval rendelkeznek az ország lakóinak mentalitásáról. A kezdő turisták gyakran elfelejtik összehasonlítani az emberek és a meglátogatni kívánt állam lakosságának mentális tulajdonságait. Céljukra érve azt látják, hogy valójában teljesen tisztában vannak az ország lakóinak viselkedésével, kommunikációs módjával és szokásaival kapcsolatban. Emiatt az újonnan vert turisták nem tudják megérteni a helyi embereket, alig alkalmazkodnak egy szokatlan környezethez, és rendkívül kényelmetlenül érzik magukat egy új helyen. Ennek eredményeként egy látogatás vagy áthelyezési esemény csak negatív tapasztalatokat és nagy csalódást okoz.

Ezért alaposan meg kell vizsgálni az emberek és az állam lakóinak mentalitását, akiket mozgáshoz vagy utazáshoz tartanak. Ezután határozza meg a két ország mentális jellemzőinek hasonlóságait és különbségeit. Ez segít megérteni, hogy lehet-e gyökeret verni az új környezetben, és mennyire kényelmes lesz kommunikálni a lakókkal.

Oroszok és európaiak

Oroszok és nyugat-európaiak

Sokan azt hiszik Orosz mentalitás и Európai teljesen különböznek egymástól. Úgy tűnhet, hogy nagy szakadék van köztük. De valójában ez hamis állítás.

Az Egyesült Királyságba költözött egyik bevándorló azt mondja, hogy a britek, az oroszokhoz hasonlóan hajlamosak az önkritikára és a saját erejük dicséretére. Mindig szigorúan megtervezik vállalkozásukat, nagy figyelmet fordítanak az üzleti területen elért sikereikre. A britek, az oroszokhoz hasonlóan, nagyon mélyen érzik vereségüket. Emellett honfitársunk csodálkozott önbizalmán és elhivatottságán. Azt is észrevette, hogy ennek az országnak a lakói az oroszokkal együtt hajlamosak elvetni az egyezményeket és a formaságokat. Számukra, csakúgy az orosz nép mentalitása, kissé durva kommunikációs mód jellemzi másokkal. A brit nőknek - az oroszokhoz hasonlóan - a túlsúly problémája van. Mindkét nép vendégszeretetet tanúsít, amikor külföldiekkel találkozik. És mielőtt az Egyesült Királyságba költözött, ez a turista, mint a legtöbb ember, meg volt győződve arról, hogy az oroszok és az angolok teljesen mások, és nem lehet semmi közös közöttük.

Észrevehető, hogy az Európába bevándorolt ​​orosz lakosok nagy száma a helyi lakosokban található mentalitás hasznos magadnak példa... Sokan be akarták vezetni az életükbe azt a szokást, hogy az európaiak megtervezzék jövőjüket, és szigorúan meghatározott időt szánjanak a pihenésre.

Egy másik bevándorló, aki Oroszországból Ausztriába költözött, azt mondja, hogy lakói világos menetrend szerint élnek. De az oroszokkal ellentétben szigorúan órákat szánnak pihenésre és szórakozásra. Ez az orosz turista követni kívánja példa mentalitás Ausztriában, és szokjon meg egyértelmű tervet készíteni a jövőjére. Ennek az oroszországi lakosnak sikerült könnyen beilleszkednie az új ország viszonyaiba. De megjegyzi, hogy az általa ismert moszkvaiak többsége nehezen tud alkalmazkodni az ausztriai élethez. Végül az orosz mentalitás jellemzői semmiképpen sem kombinálva szigorú és világos életmóddal.

Van egy vélemény, hogy az orosz mentalitás nagyon hasonlít az írhez. Valójában sok turista észrevette, hogy mindkét nép mentalitása általában kevésbé dolgozik és többet pihen. BAN BEN mentalitás, mint oroszés ír az emberek szeretik az alkoholos italokat és az ünnepeket. Írországban, akárcsak az orosz társadalomban, a matriarchátus uralkodik. BAN BEN Oroszország mentalitása az íreknek pedig közös érdekeik vannak a saját prioritásaikon felül.

Oroszok és Nyugat-Európa

Oroszok és Dél-Európa népei

Ha a nyugati országokat a szigorúság, a visszafogottság, az igényesség, a pontosság jellemzi, akkor a déli népek közvetlen ellentétei. Forró temperamentum, érzelmesség, spontaneitás jellemzi őket. Ezért a déli országok lakóival Oroszország mentalitása is sok a közös.

A Barcelonába költözött orosz férfi elmondása szerint gyorsan alkalmazkodott a helyi szokásokhoz. Végül is a spanyolok az oroszokhoz hasonlóan nagyon kedvelik a szórakozást és az ünnepeket. Készen állnak arra, hogy a nap 24 órájában gondoskodjanak róluk. Ez egy bizonyos módon befolyásolja a munkájukat. Ugyanez a tulajdonság figyelhető meg az oroszok körében is. Az oroszokhoz hasonlóan a spanyolok sem pontosak. De ugyanakkor érzelmesebbek és energikusabbak, mint Oroszország lakói.

Spanyolország lakossága szervezettségében és spontaneitás iránti hajlandóságában nagyon hasonlít az oroszokhoz. Ők is közelebb kerülnek hozzájuk az orosz nép mentalitása egyszerűség, vendéglátás, őszinteség.

A görögök pontosságuk, rossz szervezettségük, a társadalmi értékek tiszteletben tartása és az egységesítésre törekvésükben nagyon hasonlítanak az oroszokra. A görögöknél, az oroszokhoz hasonlóan, nem szokás erősen kitűnni.

Magyarország lakói annyiban hasonlítanak az oroszokhoz, hogy mind a keleti, mind a nyugati vonásokat egyesítik. Kombinálják a nyugati fösvénységet és a keleti vendéglátást. De a magyarok ésszerűbbek és nyugodtabbak, mint Oroszország lakói.

A magyarok is nagyon jó barátok. Ha úgy döntenek, hogy megbarátkoznak valakivel, akkor ez a baráti unió nagyon erős lesz. A barátság az egyik fő érték számukra.

Orosz és nyugati mentalitás

Orosz és nyugati mentalitás

A pszichológusok a következő különbségeket találták az orosz személy mentalitása nyugatiaktól:

 • Az oroszok nagyon gyors eszűek és képesek elfelejteni egy nagy veszekedést a megbékélés után. A nyugati országok lakói pedig egy nehéz konfliktus után örökre megszakítják a kapcsolatokat. De ugyanakkor nem hajlandók bosszút állni az elkövetőkön;
 • Oroszország lakói meglehetősen konzervatívak, sokáig tartanak alkalmazkodni az új életmódhoz, sokáig elsajátítják az új technológiákat. De Európa lakói éppen ellenkezőleg, minden újítást érdeklődéssel fogadnak. Ez még az idősebb nyugatiakra is érvényes. Meg vannak győződve arról, hogy az új találmányok jobbá teszik életüket;
 • Az oroszok szeretik a szívből a másikba folytatott beszélgetéseket és könnyedén megosztják az intim dolgokat, míg az európaiak még közeli emberekkel sem engedik magukat személyes dolgokról beszélni;
 • Az oroszok ritkán hajlamosak megtervezni kiadásaikat és életterveiket. De Európában az emberek egy hónapra előre lefestik terveiket, és szigorúan betartják;
 • Az oroszok megszokták, hogy az érzésekre és az érzelmekre támaszkodnak. A nyugati embereket viszont mindig az ész vezérli;
 • Az oroszok szeretik a nem tervezett ünnepeket vagy ünnepeket. Európában pedig csak bizonyos naptári napokon pihennek és ünnepelnek ünnepeket;
 • Az oroszok nagyon szentimentális emberek. Hajlamosak az empátiára, gyorsan átitatják őket más emberek problémái. És az európaiak, különösen az olaszok és a franciák, rossz formának tartják, ha ismeretlen embereket közölnek személyes gondokkal;
 • a társadalmi konformizmus fontos az oroszok számára. Nem akarják, hogy bárki is negatívan gondoljon rájuk. Az oroszok számára a közérdeket helyezik előtérbe az egyéni érdekekkel szemben. De nyugaton a személyes törekvések a prioritások.

között az orosz ember mentalitása és a nyugatiaknak igen sok különbségük van. De ügyes interakcióval és egy másik ember mentalitásának jó megértésével nagyon is lehetséges egymással harmonikus interakció kialakítása és a kellemetlen helyzetek és konfliktusok elkerülése.

Orosz mentalitás integrálja mind az európai, mind az ázsiai országok jellemzőit. Az oroszok a spanyolokkal, a magyarokkal és az írekkel vannak hasonló pillanatokban. A britekkel is sok a közös. Hasonlóság Orosz mentalitás a déli országok lakóival az érzelmesség, az ünnepek szeretete, a nyitottság, a nyugattal pedig az oroszok kapcsolatban állnak önkritikájukkal és a kudarc hosszú és mély tapasztalatával.

Az AAAA ADVISER segít befektetési projektek résztvevőjévé válni azokban az országokban, amelyek érdeklődnek a pénzügyileg független személyek belépése iránt. Az AAAA ADVISER a migránsok befektetésén alapuló hivatalos állampolgársági programok engedélyezett ügynöke. Itt segítséget és szakértői tanácsot kap a tartózkodási engedély vagy a befektetési célú állampolgárság megszerzésének minden kérdésében.

 • Forduljon szakemberünkhöz, és tanácsot adunk Önnek a tartózkodási engedély, az állandó tartózkodási hely és a második állampolgárság megszerzésének valamennyi lehetőségével kapcsolatban. +79100007020
 • Látogassa meg teljes webhelyünket: VNZ.SU

↑ Orosz mentalitás ↑ Orosz mentalitás ↑ az orosz mentalitás jellemzői ↑ melyik országot válassza az életre ↑ Orosz mentalitás ↑ Orosz mentalitás ↑ Orosz mentalitás ↑ az orosz nép mentalitása  ↑ az orosz nép mentalitása ↑